Prostalgene – តម្លៃការងារ,ពិនិត្យ,វេទិកា,កម្ពុជា 2019      

Prostalgene - តម្លៃការងារ,ពិនិត្យ,វេទិកា,កម្ពុជា 2019      Prostalgene ងាប់លិង្គគឺមិនមែនដូច្នេះជាញឹកញាប់។ Prostalgene ការសិក្សាមួយចំនួននៅលើលិង្គងាប់បុរសដែលខ្ញុំបានអានដើម្បីសម្រេចបានបង្ហាញថានេះគឺគ្រាន់តែ ១០%នៃករណីទាំងអស់នៃបញ្ហារបស់លិង្គ។ ពិនិត្យ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវចិត្តងាប់លិង្គប៉ះពាល់ដល់ភាគច្រើនជាញឹកញាប់វ័យក្មេងបុរហូតដល់ ៤០។ កន្លែងដែលនងផ្លូវចិត្តបិទផ្លូវមកពីមុនពេលរួមភេទនៅក្នុងបុរស? អាចមានច្រើនហេតុផល។

Prostalgene ងាប់លិង្គ-វាគឺជាអ្វី តម្លៃ?

Prostalgene ងាប់លិង្គគឺជាផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទជំងឺ។ ច្រើនទៀតជាពិសេស,នេះគឺជាស្ថានភាពដែលបុរសម្នាក់មិនអាចឈានដល់របស់លិង្គឬលិង្គអំឡុងពេលរួមភេទ,បើទោះបីជាគាត់គឺអាចត្រូវបានយល់ដឹងនៃអំបិលដំណោះស្រាយ។ ឱសថស្ថាន នេះមានន័យថាវាមិនត្រូវបានអមដោយជំងឺដូចជាទឹកនោមផ្អែញ្ហា arterial ឈាមឬអ័រម៉ូនជំងឺ។ Psychogennej ងាប់លិង្គមិនបានផងដែរយោងទៅលើលិង្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងការព្យាបាលដោយថ្នាំ–នេះអាចផ្តល់ឱ្យមួយចំនួនន័យថាការថែរក្សា។

Prostalgene, តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់,គ្រឿងផ្សំ,សមាសភាព,របៀបដែលវាធ្វើការ

ហេតុនេះហើយ Prostalgene ងាប់លិង្គគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្ត។ នៅក្នុងករណីនេះជាញឹកញាប់មួយរបួសឬផ្លូវចិត្តការស្ទះកើតឡើងមុនពេលរួមភេទ។

តាំងពីឆ្នាំ Prostalgene ១៩៩២,ពិភពលោកអង្គការសុខភាពបានបង្ហាញថាវាគឺជាការល្អប្រសើរដើម្បីនិយាយអំពីងាប់លិង្គឬការឡើងរឹងជាងអំពីងាប់លិង្គ។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ នៅតែមាន,នេះពាក្យគឺនៅក្នុងភាសាសាមញ្ញ។

Prostalgene, តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រាស់,គ្រឿងផ្សំ,សមាសភាព,របៀបដែលវាធ្វើការ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រើ ហើយតើអ្នកអាចស្វែងរក”ថា”លិង្គ”ឬពិតជាងាប់លិង្គបានយកចិត្តមូលដ្ឋាន? បុរសម្នាក់ភាគច្រើនជាញឹកញាប់ទទួលរងពីកង្វះនៃលិង្គនៅក្នុងស្ត្រីម្នាក់,បើទោះបីជាញ្ចេញសម្លេងរំភើប។ តែម្នាក់ឯង,អាចទទួលបានមួយរបស់លិង្គ។ គ្រឿងផ្សំ បើទោះបីជាវាមិនអាចតែងតែត្រូវបានសម្រេចសម្រាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងរបស់លិង្គ។ គ្រឿងផ្សំ ប្រសិនបើអ្នកទទួលរងពីជំងឺរបស់លិង្គ,អ្នកគួរជ្រើសរើសការព្យាកដែលពិនិត្យសម្រាប់ការប្រឡងសរីរវិទ្យា,អ្នកមានសុខភាពល្អ។ សមាសភាព ប្រសិនបើមានហេតុផលនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងអំឡុងរួមភេទ,វាគឺមានតំលៃនឹងទៅជាសាសន៍។ តើធ្វើដូចម្តេវាធ្វើការ ប្រហែលជាបញ្ហារបស់អាចនឹងត្រូវបានផ្លូវចិត្ត។

Prostalgene ងាប់លិង្គ Prostalgene

Prostalgene ងាប់លិង្គ-មូលហេតុ

Prostalgene, ពិនិត្យ,វេទិកាយោបល់

ទោះ Prostalgene ងាប់លិង្គកើតឡើងតិចជាញឹកញាប់,វាអាចជាការលំបាកដើម្បីជាសះស្បើយជាងសរីរវិទ្យា។ ប្រសិនបើរាងកាយរបស់ជំងឺនេះគឺទទួលខុសម្រាប់ងាប់លិង្គ, ពិនិត្យ  ការព្យាបាលបឋងឺដូចជាការទទួលមរម្យថ្នាំប្រឆាំងនឹងឈាមឬស្ថិរភាពនោមផ្អែមអាចជួយអ្នកវិញ។

Prostalgene, ពិនិត្យ,វេទិកាយោបល់

ក្នុងករណីនៃបញ្ហារបស់លិង្គនៅលើដីផ្លូវចិត្ត, ពិនិត្យ  ដើម្បីព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា,អ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានដើម្បីភពនៃបញ្ហានិងរកឃើញមូលហេតុនៃការស្ទះមួយ។ ពេលខ្លះនេះចាក់សោអាចមាន prozaiczną មូលហេតុ,ដូចជាអស់កម្លាំង,ស្ត្រេសឬគ្រាន់តែមិនបានជ្រើសយកឡើងជាមួយដៃគូឬជាដៃគូ។ នៅក្នុងករណីផ្សេងទៀត វេទិការ,ដូចលិង្គអាចជាការមធ្យមរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺទឹកចិត្តឬការ neurosis។ Prostalgene ងាប់លិង្គក៏អាចត្រូវបានបង្កឡើងដោច្បាក្ខជំងឺ។

គ្មានការរបស់លិង្គជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ យោបល់

មូលហេតុនៃផ្លូវចិត្តងាប់លិង្គគឺ៖

តឹងនិងអស់កម្លាំង

ទឹកចិត្ត,វ័យឬជំងឺថប់បារម្ភ

ស្លុតជំងឺផ្លូវភេទមូលដ្ឋាន យោបល់ (រំលោភ,ទពិសោធន៍តក់ស្លុតពីកុមារភាពនោះទេប៉ុន្ដែអកុសលទពិសោធន៍នៃអតីតផ្លូវភេទទំនាក់ទំន) Prostalgene

ទំនាក់ទំនងបញ្ហាឬលាក់ភេទ

ពឹងផ្អែកលើរឿណ៍អាសគ្រាម

រាំងមុនពេលរួមភេទដោយសារជំនឿសាសនាឬវប្បធម៌

ខ្លួនឯងសង្ស័យនិងស្មុគស្មាញនៅក្នុងកន្លែងនៃរាងកាយរបស់អ្នក

បញ្ហាជាមួយនឹង Prostalgene ងាប់លិង្គ

Prostalgene, កម្ពុជា,ដើម,ឱសថស្ថាន

បញ្ហាទូទៅផងដែរគឺនៅពេលដែលអ្នកព្យាបាល Prostalgene zadaniowo ររួមភេទ–បុរសមានផ្លុំដើម្បីគិតនៃការរួមភេទជាមួយភារកិច្ច៖តើធ្វើដូចម្តេយូរនឹងហុសរបស់ទងរបស់លិង្គនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រាន់,ខ្ញុំត្រូវការដើម្បីបំពេញគូរបស់ខ្ញុំ កម្ពុជា,ខ្ញុំមិនអាចខកចិត្តគាត់។ លើសពីនេះ, កម្ពុជា កិច្ចនេះគឺជាផងដែរថាបុរសម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គួរតែត្រូវបាននិងគួរតែត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការរួមភេទ។ ទោះជាយ៉ាងនេះតឹងអាចបង្កឱ្យច្រើញ្ហាផ្លូវចិត្ត,នាំឱ្យងាប់លិង្គឬលិង្គងាប់។

រឹងនៅបុរសគឺជាការស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដំណើរការ។ នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចមួយរបស់លិង្គបុរសត្រូវដើម្បីបញ្ចូលគ្នាឡើងទៅ ៣ ប្រព័ន្ធ៖ការភ័យព្រួយដាប់ភេទនិងសរសៃប្រព័ន្ធ។ ដើម របស់លិង្គ,មិនបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រដាប់ភេទ,ប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាល! ជាសាស្រ្តាចារ្យ A។ Grizhevsky ង្អុលបង្ហាញការត្រេកត្រអាលគួរជំរុញលើកដំបូងកើតឡើង,ដែលនេះរបស់លិង្គនឹងបង្កឱ្យ។ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការកែយល់ឃើញនៃការនេះជំរុញ,របស់គាត់យល់ឃើញគឺជាការរំខាននិងមានរួចទៅហើយមួយចំនួនការស្ទះនៅដើម, ឱសថស្ថាន នៅក្នុងករណីនេះមានបញ្ហាងាប់លិង្គប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃផ្លូវចិត្ត។ Prostalgene ងាប់លិង្គការព្យាបាល

ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តងាប់លិង្គគឺចាត់ទុកអំឡុងពេលកិច្ឆា។ វាគឺជាការល្អបំផុតដើម្បីទស្សនាជាសាសន៍។ គ្រូពេទ្យជាញឹកញាប់ចង្អុលចេញដែលជោគជ័យនៃការព្យាបាលដោយអាស្រ័យលើការបើកចំហនៃមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសន្ទនានិងការព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ Prostalgene

Prostalgene, តម្លៃ,ឱសថស្ថាននិងកន្លែងដើម្បីទិញ

Prostalgene ប្រសិនបើអ្នករកឃើញក្នុងអំឡុងព្យាបាលជាមួយប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះអាចត្រូវបាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូមួយ,អ្នកអាចសម្រេចចិត្តដើម្បីបញ្ចូលវាក្នុងព្យាបាល។

ផ្លូវចិត្តបិទផ្លូវមុនពេលរួមភេទនៅបុរស តម្លៃ

គួរ,នៅក្នុងករណីខ្លះ តម្លៃ Prostalgene ងាប់លិង្គអាចជួយអោយថ្នាំ។ ដោយសារពួកគេបណ្តាលឱ្យលិង្គមិនគិតពីផ្លូវភេទបណ្តឹងឧទ្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាទង្វើបែបនេះមិនអាចត្រូវបានពេញលេញសំដៅទៅជាការព្យាបាល,ប៉ុន្តែបានតែដោយអនុវជាបំណះនៅលើមុខរបួស។ ញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងមិនបាត់គុណទៅនឹងឱសថ។ ដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីគិតអំពីការព្យាបាលជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដែលអាចយកពេលយូរ,ប៉ុន្តែអាចមានរយៈពេលវែងប្រសិទ្ធិភាព។

ឱសថស្ថាន   ជារៀងរាល់បុរសចង់បំពេញទាំងអស់បំណងប្រាថ្នាផ្លូវភេទរបស់ដៃគូដូចជាល្អបំផុតដែលអាចធ្វើ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ,ទោះជាយ៉ាងខ្ពស់សកម្មភាពផ្លូវភេទគឺទាមទារ។ ហើយនៅក្នុងសង្គមគឺមានរង្វង់ធំនៃបុរសដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអានុភាព។ amazon ជាញឹកញាប់ទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ការពេញចិត្តនៃការមួយរបស់ដៃគូផ្លូវភេទត្រូវការ។ វាគឺជាការមិនចាំបាច់ដើម្បីពន្យល់ពីរបៀបអាម៉ាស់និងគួរឱ្យវាគឺសម្រាប់បុរសម្នាក់។ ដូច្នេះ,អ្នកមានដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការថយចុះផ្លូវភេទសកម្មភាពដោយទាំងអស់អាចរកបានន័យថា។ សំណាងបុរសនៅទីនេះមានមិននៅតែម្នាក់ឯង។ កន្លែងដើម្បីទិញ សព្វថ្ងៃនេះ,នៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់ឱសថស្ថានផងដែរគេហទំព័រ,អ្នកអាចទិញគ្រប់ប្រភេទនៃថ្នាំដើម្បីបង្កើនអានុភាព។ មិនមានអ្វីដើម្បីលាក់,ថាវាគឺជាការពិតប្រាកជំនួយសម្រាប់អ្នក។ នៃការពិតណាស់,ផ្តល់ថានេះនឹងត្រូវការថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពអាចបង្កើនកម្រិតនៃការរបស់អ្នកសកម្មភាពផ្លូវភេទ។ Prostalgene

Prostalgene, ផលប៉ះពាល់,ប្រើៈ

អានុភាព, Prostalgene បានកំណត់ដូចជាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើផ្លូវភេទនេះ,គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជារៀងរាល់មនុស្សម្នាក់របស់ជីវិត។ ផលប៉ះពាល់ មនុស្សម្នាក់ទីបំផុតមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេរាងកាយបានផ្ញើនិងត្រឹដើម្បីសម្រេចផ្លូវភេទរី ផលប៉ះពាល់ ករាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាវាកើតឡើងដែលមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្លូវភេទប្រសិទ្ធភាព។ មនុស្សបែបកំពុងក្លាយច្រើននិងច្រើនទៀត,ដោយសារជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃអរិយបញ្ហាជាមួយនឹងលេចឡើងអានុភាពធំ។ នេះគឺជាឥទ្ធិពលដោយកត្តាជាច្រើនដែលពេលខ្លះកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាព,នៅលើផ្ទុយសំខាន់និងរឿងធម្មតា។ ឧទាហរណ៍,ការផ្ទុករណ៍អេឡិច។ ទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់,អាចប៉ះពាល់ដល់កូននិងមុខងារផ្លូវភេទ។ បញ្ហាជាមួយនឹងអានុភាពប៉ះពាល់ដល់បុរសគឺពិតជារឿងធម្មតា។ ប្រើៈ សម្រាប់ពួកគេវាជាញឹកញាប់អាម៉ាស់មួយ,ដោយសារជាអ្នកដឹង,អ្នកតែងតែចង់ដើម្បីអាចបំពេញការផ្លូវភេទតម្រូវការរបស់អ្នកដៃគូជីវិត។ វាពិតជាធ្វើការ ជាអកុសល,បញ្ហាជាមួយនឹងអានុភាព,វាគឺជាការលំបាកដើម្បីការពារនិងញឹកញាប់។

បើយោងតាមស្ថិតិ, Prostalgene មានបញ្ហាជាមួយនឹងរបស់លិង្គកើតឡើងទាំងអស់ប្រាំផ្លូវភេទស្រ្ត។ ចំណាយ     ដូច្នេះវាកើតឡើងពីការពិតថាយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងជីវិតជារៀងរាល់បុរសបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការលើគ្រែ។ ការលិង្គគឺមិនអាចសម្រេចមួយរបស់លិង្គ,ដែលបង្កមហាម៉ាស់និងការខកចិត្តនិងការយល់ច្រឡំ-មិនមែនមានតែនៅបុរសម្នាក់។ អ្វីដែលជាការចំណាយ ជារៀងរាល់បុរឆ្លើយតបខុសគ្នាទៅដូចជាជំងឺ-មួយជឿជាក់ថាវាមិនមែនរបស់គាត់កំហុសនិងការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវភេទដៃគូដូចជាស្រោមដៃ,គ្រាន់តែដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាការពេញលេញមុខងារ,និងផ្សេងទៀតនឹងផ្តល់ឱ្យឡើងទំនាក់ទំនងដោយសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាមួយអ្នកចាញ់។ ទោះយ៉ាងណារឿងមួយគឺច្បាស់លាស់-បញ្ហាដូចគ្នាអាចជួយបាន។ ថាតើជំងឺនេះគឺជាម្ភៃឆ្នាំនៃអាយុឬចិតសិបឆ្នាំចាស់–បើទោះបីជា,ជាការពិតណាស់,ហេតុផលគឺខុសគ្នា។ ដូច្នេះវាគឺមានតំលៃពិចារណាគឺជាអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អានុភាព។ អ្វីដែលប្រើថ្នាំសម្រាប់អានុភាពនឹងត្រូវបានដ៏ល្អសម្រាប់ប្តីរបស់?

SHARE

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here